Tillgänglighet

Tillgänglighet|En av människors största svagheter är att se till sig själva och utgå ifrån att andra är som hen själv. Alla är vi olika och föds och utvecklar alla olika möjligheter att verka i samhället. För företag är det extra viktigt att se varje människas unika egenskaper och bygga en verksamhet där alla kan delta; personal som anställda.

10% av  svenskarna har någon form av funktionsnedsättning. Detta sätter krav på oss företag att anpassa vår arbetsplats inte endast för anställda utan också kunder. Känslan att bli exkluderar p.g.a. rörelsehinder eller tvingas komma in bakvägen är något som rimmar illa 2017. Ändå är det många som än idag har svårigheter att ta sig in i butiker och företagslokaler. Funktionsnedsättningar kan också bestå av ting som inte är synliga ”på utsidan”, som till exempel känsligheter för ljud och dofter. Vad kan du som företagare då göra för att människor med någon form av funktionsnedsättning ändå skall känna sig välkommen?

För rullstolsburna kan det handla om att underlätta att ta sig in och röra sig i lokalen.  En annan kan vara placera varor, bänkar och diskar på ett sådant sätt att går att nå även om sitter i rullstol. Handik appanpassa toaletter framför att separera toaletterna efter kön.  För synskadade kan det vara att ha punktskrift i menyer, prislappar och erbjuda hjälp när en synskadad kommer i en lokal.

För hörselskadade kan det handla om att installera hörselslingor vid informationsdiskar och kassor.

När det kommer dofter kan man undvika att ha starkare dofter, installera partikelfilter och använda sig av doftfria rengöringsartiklar.

Detta är några exempel på hur man tänker hållbart ur tillgänglighetsperspektivet. I slutändan är det också en form av service som du ger till dina kunder och som kommer möjliggöra att fler kan arbeta och nyttja dina produkter och tjänster till en låg kostnad.