oktober 19, 2015

Tjänster

Service?

Hur företag bemöter sina kunder, erbjuder lösningar och gör uppföljningar har en mycket stor inverkan på kunders vägval när det kommer till köp, intryck och framtida val. Som företagare är kundvård därmed av största betydelse för ett långsiktigt och lönsamt företagande. Begreppet service är mycket brett och berör i stort sätt alla företag oavsett om det är b2b eller riktat mot privatkonsumenter.

Vad är Serviceoptimering?

Är helt enkelt att sätt en aktiv servicestrategi. Denna strategi står som enskild punkt och är inte integrerad inom någon annat område.

Varje företag är unikt, så även dess kunder. Det finns därmed ingen universell servicenivå som passar alla företag. Bolag riktar sig till olika segment och kundgrupper. Företags ekonomiska förutsättningar skiljer sig också åt markant, inte minst när det kommer till utrymmet av kostnader och investeringar. Bemötia har utvecklat ett system där optimeringen av nivån på servicen sätts specifikt för det berörda företaget. Vi utgår helt enkelt efter era önskemål, förväntningar och villkor. Fokus är dock alltid densamma; nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Vårt arbete följs noga upp och vi följer alltid MSPA:s riktlinjer där de är möjliga.

Vilka är vinsterna?

Vinsterna av en serviceoptimering är flerfaldig; nöjdare kunder, fler lojala kunder, positivare personal m.m. som i sin tur generar ökad lönsamhet.

Hur går serviceoptimering till?

I korta drag konsulterar vi er först; vart ert företag står idag och vad ni har för framtida mål med verksamheten. Därefter inspekterar och granskar vi Er utbjudna service genom anmälda och oanmälda besök. Efter granskningen analyserar vi resultaten och skapar en unik handlingsplan för nöjdare kunder.

Ladda ner vårt produktblad och eller kontakta oss idag så berätta vi mer.

Hur kan jag få mer information om Bemötia och dess tjänster?

Du kan naturligtvis ringa, chatta eller mejla oss. Vi erbjuder även kostnadsfria konsultationer där vi besöker ert företag; lyssnar och tittar på era förutsättningar och önskemål för att se vad vi kan göra för er verksamhet. Konsultationen bokar du enklast här.