Reklamfilmen – SAS och deras värdegrund

Det var smärtsamt att se reklamfilmen ifrån SAS och det typiskt politiskt korrekta självhatet som genomsyrar allt som har kopplingar till ens egna nationer att göra. ”Inget är Skandinaviskt” menade man. Men om inget är skandinaviskt, varför återspeglar företagsnamnet något som rent geografiskt består av en avgränsning ifrån andra länder? Detta går inte ihop.

Men ur ett rent marknadsmässigt och varumärkesprofilerat avseende, hur lyckad var denna film?

”Flygkritikerna applåderar – de som inte kommer att flyga.”

Inget tyder på att SAS har övertygat nya kunder att välja SAS. Snarare har man motiverat, åtminstone kortsiktigt, många nuvarande kunder att ställa sig tveksamma till att fortsätta flyga med SAS. Man har dock lyckats imponera på grupper man aldrig trodde skulle kunna ”vinna”. Flygkritikerna applåderar – de som inte kommer att flyga.

Alla företag måste profilera sig och stärka sin image för att vara aktuella i tiden. Marknadsföringen är här företagets viktigaste instrument. Men vad gör man som stort internationellt företag när alla mediabyråer, mer eller mindre, är formade efter samma ideologi och ”värdegrund”?

Svaret är enkelt; man sätter tydliga tyglar på reklambyrån att inte producera något som kan uppfattas innehålla politiska värderingar. Svårare är det inte. Ett ytterligare skyddsnät är att den högsta ledningen måste godkänna materialet innan konsumenten får den serverad. Som utomstående är det svårt att veta, men allt tyder på att ledningen i SAS trott att de skulle få godhetspoäng av filmen. Detta skulle vara det yttersta beviset för en ledning bestående av amatörer.