Inspirera personalen

Uppmuntra din personal genom att berömma dem.

Inspirera personalen| Hur inspirerar man personalen till mer driv? Den frågan ställer sig många arbetsgivare och nu reder vi ut detta. 

After Work, konferenser, pingisbord, tävlingar, företagsfester osv. handlar som vi vet om att stärka ”teamet”, skapa ett ”VI” och en så viktig laganda. Tanken är god men dålig stämning, missnöje med chefer, lön, karriärsmöjligheter osv läks sällan av sådant. En lönehöjning är inget långsiktig lösning då den endast verkar kortsiktigt. Ett halvår senare har den anställde vant sig och vill ha mer.  Så vad gör du som chef för att förbättra förhållandet mellan dig och dina anställda och inspirera de anställda hållbart?

Kritik som metod

Det är väldigt lätt att se till en individs negativa sidor när dina förväntningar inte matchar personalens resultat.

Chefer som kritiserar sin personal för att de inte presterar skapar grogrund för att underminera sin roll som chef, en chef utan förtroende är ingen chef. Kritik som sådan kan istället för att motverka dålig prestation; bana vägen till att det i själva verket går ännu mer utför. Om jag som individ får höra av min chef att hen är besviken på mitt förra projekt kommer jag med större sannolikhet prestera samma eller sämre nästa gång. Anledningen är att vi människor överlag motiveras mer av uppmuntran än kritik. (Fler män än kvinnor sporras av kritik.*)

Uppmuntra och beröm

Istället för att kritisera, proklamera att du som chef uppskattar hens prestation, framhäv positiva sidor och exempel där hen gjort bra ifrån sig. Påminn dina anställda med jämna mellanrum att du har stort förtroende att de kommer göra lika bra ifrån sig som de gjorde de gångerna de verkligen överträffade förväntningarna. Genom att göra följande ger du dina anställda följande:

visar på att du har förtroende för hen

att hen är viktig i organisation och blir sedd för sina positiva egenskaper och prestationer

stärker din bild som ledare genom att sporra till goda insatser, du ökar ditt verkliga mandat

bidrar till en attraktivare arbetsplats

förbättrar kommunikation då anställda vågar lufta missnöje direkt till dig

positivare personal som inte föraktar dig som chef

OCH inte minst ökar möjligheterna till bättre resultat

När uppmuntran och beröm inte hjälper

Skulle inte den ovan angivna konstruktiva ledarstilen inte hjälpa bör du som chef undersöka närmre på vad som inte fungerar. Är målen för högt satta, har de anställda verktygen att nå målen? Om målen är realistiska och verktygen tillräckliga bör du se över medarbetares fortsatta möjligheter i organisationen. Om du når dit har du utrett och gett anställda en verklig chans och chansen är betydligt större att du får förståelse hos den anställde för ditt beslut.