mars 30, 2016

Hållbarhet

Hållbarhet har på senare tid tyvärr blivit ett ”modeord” för många som vittnar om förståelsen för att jordens resurser är begränsade.  Läget är allvarligt och vi måste alla arbeta för ett hållbart samhälle när det kommer till att bl. a. minska koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet – mer än bara ekologi

Tyvärr tänker inte många på att hållbarhet berör fler områden än det ekologiska. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är sådana. Om inte dessa är fullt kalibrerade blir företagets förutsättningar för en hållbar utveckling mycket svåra. Felaktig servicenivå brukar ofta var en indikator på att något inte står rätt till i företaget.

Hur mår dina anställda, har de stressigt hemma? Är arbetstiderna och schemat anpassat så att det kan ha full fokus på arbetet när de väl är på plats? Hur fungerar dialogen mellan chefer och medarbetare? Känner dina medarbetare sig sedda? Rätt kvinna/man på rätt plats? Finns det möjlighet för en avslappnad lunchmiljö? Belönas god insatser? Belönas duktiga säljare, på rätt sätt? Vilka mandat har dina anställda? Service management?

Frågorna är många och har man inte hittat rätt blir det svårt att navigera rätt.

Vad det hela handlar om i slutändan är att företaget måste leverera förväntade resultat och kanske mer därtill. Det låter självklart. Men för att nå dit krävs att självklara parametrar måste vara uppfyllda. Problemet är att de inte är så självklara för många.

I en tid när internet möjliggjort för konsumenter att snabbt och smidigt jämföra priser tvingas företag sänka på marginalerna med prispress som följd. Ofta blir då andra delar lidande, inte minst service.

Med rätt servicegrad kan företaget öka kundtillströmningen, öka försäljningen och dessutom få ovärderlig gratisreklam på köpet.

Problemet för inte minst många mindre företag är att kunna syna sin egen service och skapa en optimal servicestrategi och och applicera den.

Bemötia hjälper företag att granska och analysera sin utbjudna service, utarbeta en servicestrategi samt verkställa den. Därefter genomförs en uppföljning samt eventuellt vidare arbete med service. Målet med Bemötias lösningar är en ökad lönsamheten med en hållbarhet som drivkraft.