FedEx – när servicen är obefintlig

När budfiromor som Postnord och Fedex levererar usel service.

Det är ingen slump att vissa budföretag får svidande kritik av sina kunder. Till skillnad ifrån många andra affärsområden finns det inom logistiska – en direkt kund (den som beställer och betalar tjänsten) och  en indirekt (den som emottar försändelsen). Den största orsaken till varför det så ofta brister ligger i den affärsanalysen som logistikföretagen gör. 

When the deal is done… och det är den ju oftast när en person eller företag betalat för frakttjänsten enligt de större budfirmornas resonemang. Ofta är det större fraktfirmor som får den hårdaste kritiken bland kunder. Anledningen är att dessa har de mest kostnadsminimerande verksamheterna. Mindre budfirmor har inte kunskapen eller resurserna att se över kostnaderna in i minst detalj. Detta är på gått och ont. Deras ineffektivitet är kostsam samtidigt som de kan erbjuda bättre flexibilitet för slutkunden. Helt klart en ofrivillig marknadsfördel. Naturligtvis finns det även mindre oseriösa fraktbolag men generellt sätt är mönstret så som vi beskriver ovan.

FedEX, DHLUPS m.fl. har helt enkelt skurit ner på servicen för att kunna konkurrera mot varandra.

FedEx – ett skräckexempel på obefintlig service

FedEx har som leveransmodell vanligtvis att de ger ett förslag på en dag för leverans. De kan komma när som helst under vardagen mellan 09-16. För mig som kund är det alltså inte möjligt att välja tid på dygnet eller ens få en hum om när de planerar att komma. När de väl är utanför bostaden eller på väg mot den ringer de inte nödvändigtvis heller mottagaren för att säkerställa att hen är hemma. Skulle du som mottagare inte vara hemma hör de heller inte av sig utan du får själv ringa och kontrollera statusen för paketet. Paket hanteras i max fem dagar sedan kan de inte garantera hantering. Risken är att du tvingas att åka till deras central och hämta ut det, dvs göra en del av arbete som de har fått betalat för att utföra.

Det ovan beskrivna scenariot visar sig vara vanligt förekommande vid en sökning på Google. Vi har fått in en hel del synpunkter ifrån frustrerade kunder som beskriver sin ilska och besvikelse över hur företaget hanterar dem och deras ärenden.

Besvikna kunder

Vi vill i detta påminna alla besvikna kunder att alltid träda fram samt ge uttryck för upplevelser offentligt. Om det är något som företag likt FedEx räds är offentlig kritik kring deras affärsmodell och inte minst deras service, eller i detta fall avsaknad av service. Så fortsätt att informeras oss!

Värt att notera är att kunderna som är mest negativa till Fedex är privatkunder. Verksamheten är anpassad för ett kontors arbetstider.

Avslutningsvis vill vi påminna om detta är en fråga för ledningen och den strategi man har valt. Det är alltså inte själva budets fel eller kundtjänst som förtjänar utskällning. Många av dem som jobbar inom denna bransch är dessutom lågavlönade samtidigt som de utsätts för ett ansträngande och krävande schema. Youtubern Cheyenne Walton beskriver i en video de ansträngda arbetsförhållandena. Så här gäller det att ha två tankar samtidigt.