maj 11, 2017

Hantering av personuppgifter

Den nya europeiska personuppgiftslagen GDPR ställer krav på företag som behandlar någon form av personuppgifter. Här redogör vi hur vi använder och hanterar personuppgifter.

Denna informationstext förklarar hur Bemötia hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – när du bokar konsultation, köper någon av våra tjänster mm. 
 • Är medlem i b+ (Bemötia+-medlem, i fortsättning kallat b+) och har ett inloggningskonto
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst

Din integritet är viktig för oss. Du måste enligt gällande lagstiftning godkänna att vi hanterar dina uppgifter, innan vi kan anta uppdrag. Vi är  angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna information. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

Du når oss enklas via vårt kontaktformulär under ”Kontakta oss”.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer samt IP-adress.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

När du köper någon av våra konsulttjänster

När du köper någon av våra konsulttjänster hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer och eller organisationsnummer
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som kund, för att förenkla utförande av vår tjänst
 • Ta betalt för tjänsten eller tilläggstjänsten
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med betalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor
 • Meddela dig (via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar vid utförande av tjänsten
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post 
 • Sammanställa statistik
 • Ta fram statistik över inköp av tjänster, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller resan och/eller produkten,

med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster,

säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ledsagning och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomförd tjänst, bland annat som underlag för uppföljning av tjänsten.

Ersättning vid försening av konsulttjänsten och andra ersättningsanspråk

När du reklamerar din beställda tjänst genom att ansöka om ersättning hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik
 • Ditt organisationsnummer, t ex när du ansöker om förseningsersättning
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk 
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi behandlar din ansökan om ersättning vid försening och

hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende resan och/eller produkten, samt med stöd av intresseavvägning 

när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi

uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat

När du är medlem i (b+) och har ett inloggningskonto

När du väljer att bli medlem i b+ och blir tilldelad eller skapar ett inloggningskonto i våra digitala kanal hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till Bemötia

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation till Bemötia.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under kundrelationen och därefter i upp till 3 månader.

I avsnitten nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter beroende på om du är medlem b+.

Du som är medlem b+

När du är medlem i b+ hanterar vi, utöver vad som beskrivs ovan, även:

 • Uppgifter om ditt medlemskonto, t ex medlemsnummer, medlemsnivå och säkerhetskod

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt medlemskap i b+
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, t ex via e-post
 • Analysera och gruppera dig med våra övriga kunder baserat på de uppgifter du lämnat till oss
 • Informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners, via t ex e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren


Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem

(t ex administrerar ditt medlemskap och tillhandahåller relevanta erbjudanden) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda

uppgifter om dina resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: 
Vi sparar dina personuppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 3 månader. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i

12 månader. Din kund- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med

Bemötia anonymiserar vi köphistoriken.

Du som har ett inloggningskonto, b+

När du har ett inloggningskonto hanterar vi, utöver vad som beskrivs ovan, även:

 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer 
 • Uppgifter om hur du använder våra tjänster eller våra digitala kanaler, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida köp av tjänster
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, via t ex e-post 
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning 

när vi och du har ett berättigat intresse att underlätta bokning av framtida tjänster samt använda dina uppgifter om av val av tjänster för att ta fram statistik och för att

utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina inloggningsuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 6 månader efter sista användning) eller har ett annat aktivt

engagemang hos oss b+. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. 

När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Bemötia på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, chatt, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och hantera klagomål
 • Leverera beställd information
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter eller i samband med kundundersökningar hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig
 • Skapa reportage och annat material i vårt magasin, Bemötia Magasin
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning). Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet.

När du använder Bemötias hemsida

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnittet ”Cookies” längre ner


Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster
 • Ge dig support när du har tekniska problem
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller Wi-Fi samt med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 1 månad efter du har använt våra digitala kanaler.

När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Bemötia säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Hanterar kundserviceärenden eller utför kreditupplysningar för Bemötias räkning
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish

Mottagare som hanterar personuppgifter för Bemötias räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. 

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnitt ”Cookies” längre ner.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet  du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. 

HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Bemötia kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring av Bemötias egna tjänster. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad spärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • b+ medlemmar loggar in på www.bemotia.com När du är inloggad väljer du Min sida. Klicka sedan på Mitt b+. Här kan du själv välja att ta bort de erbjudanden och nyheter som du inte önskar få längre via e-post. 
 • Anmälan om reklamspärr för företag görs till foretag@bemotia.com. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer. 
 • Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till stop@bemotia.com. Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer. 

KONTAKTUPPGIFTER

Bemötia är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att mejla oss, för kontaktuppgifter se fliken ”kontakta oss”.

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 21 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Cookies

En cookie (datakaka) är en fil som sparas på din dator så att webbplatsen kan känna igen datorn nästa gång den besöker bemötia.se

Cookies är små ofarliga textfiler som inte kan sprida datavirus eller på annat sätt åstadkomma skada.

Syftet med cookies är att hjälpa webbplatsen att identifiera användaren för att därmed ge en mer effektiv användning av webbplatsen och en bättre upplevelse för användaren.

Vilka uppgifter sparar vi om ditt besök på vår hemsida?

Här nedan beskriver vi kort hur vi använder cookies på vår hemsida och länkar till en vägledning till hur du tar bort cookies och ställer in din dator att behandla cookies på det sätt du önskar.

1 Denna hemsida använder cookies i ovanstående syfte. En cookie är en liten textfil, som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det lagras inga personliga uppgifter i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

1.1 Så länge sparas cookies
Cookies försvinner automatiskt efter efter ett visst antal månader (antalet kan variera), men de förnyas efter varje besök. Se mer specifik information för de olika typerna av cookies i tabellen ovan.

1.2 Så tar du själv bort cookies
Se vägledning för Internet Explorer här: http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

1.3 Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/block-or-allow-cookies

1.4 Vad cookies används till på vår hemsida
Cookies används till att föra statistik över antalet användare samt uppgifter om geografisk fördelning och intressen hos våra användare för att kunna anpassa innehållet därefter. Se ytterligare information i tabellen över olika cookies.

1.5 Google Analytics (trafikmätning)
Hemsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på hemsidan. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2 Användning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredjepart, om du inte själv uttryckligen ger ditt medgivande till det, och vi samlar aldrig in personuppgifter, utan att du själv har gett oss dessa genom registrering, köp eller deltagande i en undersökning eller liknande, i vilket fall vi samlar in uppgifter om namn, adress, postnummer, e-postadress, kön, ålder, intressen, och kännedom om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst, som uppgifterna samlas in i samband med. Uppgifterna används dessutom till att få större kännedom om dig och övriga användare av hemsidan. Det kan ske bl.a. genom undersökningar och analyser, som är inriktade mot   en förbättring av våra produkter, tjänster och teknologier, samt mot visning av innehåll och reklam, som är anpassad till dina intressen.

2.1 Kontakt angående personuppgifter
Om du önskar få tillgång till de uppgifter, som finns registrerade om dig hos Bemötia, ska du begära detta genom att skicka ett meddelande till info@bemotia.com. Om vi har registrerat felaktiga uppgifter, eller om du har andra invändningar, kan du sända ett meddelande till samma adress. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i Personuppgiftslagen (PuL).

2.2 Skydd av personuppgifter
Enligt Personuppgiftslagen ska dina personliga uppgifter förvaras säkert och förtroligt. Vi sparar dina personliga uppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i kontrollerade lokaler, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra, om våra användares uppgifter hanteras säkert, och under ständigt hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet vid dataöverföringar via internet. Det innebär, att det finns en viss risk för, att utomstående orättmätigt kommer åt information, när data sänds och lagras elektroniskt. Du lämnar således dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter makuleras eller anonymiseras löpande efterhand som det syfte, de samlades in för, har fullgjorts. Personuppgifter sparas högst i 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av internet medför, att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter inom lagens ramar. Om vi gör det, ändrar vi förstås datum för ”senast uppdaterad” nederst på sidan. Om vi genomför väsentliga förändringar kommer vi att meddela detta i form av ett tydligt meddelande på hemsidan.