Alla anställda är företagets representation

Representation | Delaktig personal med ett genuint intresse är rätt ansikte utåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTERA| När man driver ett företag ensam blir man företaget personifierat. Detta är självklart, det blir mer eller mindre ens skötebarn. Består bolaget av exempelvis fem anställda är det dessa som representerar företaget, också det är självklart. Men om ett företag har flera hundra, eller för att dra till med – flera tusen; så tynar den enskildes representation och identifikation med företaget och dess varumärke. Man blir snarare En obetydlig mutter i en stor mängd. Avsaknaden av den personliga representationen är en svaghet i större organisationer, vilket kan kosta stora summor pengar. Detta är en akilleshäl för många större företag. Vi skall titta på några exempel för att åskådliggöra denna nackdel och vad man kan göra åt det. 

En enskild näringsidkare lever med sitt företag. När hen är ute och reser, handlar eller socialiserar sig med andra frontas företaget. Hen måste alltså tänka sig för när det exempelvis kommer till sociala möten. Om hen begår ett större misstag eller felaktighet kommer hens företag direkt att bli associerat med detta, varefter presumtiva kunder lämnar återbud. Detta kan naturligtvis innebära stora inkomstbortfall. Om en anställd i ett stort företag däremot begår ett större misstag, anses det ofta inte ha med företaget att göra. Det personliga ansvaret för arbetsgruppen och representationen av företaget är som bortblåst, ur företagets perspektiv. Notera; ”UR FÖRETAGETS PERSPEKTIV”.

Hur ser kunden på saken?

Idag talar alla företag mer eller mindre om hållbarhet och att sätta kunden i fokus. Faktum är dock att detta alltför ofta är floskler, i realiteten är dessa modeord – endast en fasad för att man har hört att det säljer. De företag som trots allt tror på detta – genuint – är inte alltför sällan mindre företag. Oftast är det verkligheten och kunden i fråga som tvingar företaget att inse detta. Dessa bolag har ofta en hög känslighet för kunders omdömen och har inte råd att få ett dåligt omdöme hängandes över sig. Saker som att se till detaljer, se den enskilda individen och att alla anställda är lika ansvariga för kundens omdöme är djupt rotat i organisationen.

Det är ingen tillfällighet att många gäster med höga krav är ute efter exklusivitet och personlig atmosfär när de söker hotell. Valet blir ofta små hotell med familjärt och uppmärksammat bemötande. Mindre hotell blir helt enkelt mer personliga, dels för att varje anställd identifierar sig och känner ett genuint ansvar, dels för att den unika gästen har större inverkan på bokslutet.

Större hotell drunknar tyvärr alltför ofta i en opersonlig och stel hantering av gästen, samtidigt som anställda inte identifierar sig med företaget. Lyckligtvis finns det trots allt riktigt stora företag där varje anställd känner sig som en representant och där alla gäster eller kunder bemöts ut efter dess unikhet. (Några av dessa företag har vi skrivit om i tidigare inlägg.)

Det räcker inte att synas

Går du på hotell- och resemässor ser du oftast väldigt drivna och passionerade säljare ifrån de mindre aktörerna. Här är bemötande hjärtligt, genuint och med en stor portion inlevelse. Besöker du dock en monter för större företag hittar du ofta ditsanktionerade tuggummituggande medarbetare som helst av allt vill därifrån, tittandes på klockan och som inte har någon go när besökare kommer förbi. Större företag har stora ekonomiska utrymmen för att hitta driven personal som brinner för företaget men de brister ofta att placera de drivnaste och hjärtliga längst fram.

Roligt, involverande och utvecklande – ett vinnande koncept

För att få alla företag, stora som små, att utvecklas i en vinstmaximerande riktning måste arbetet vara roligt och utvecklande. (Naturligtvis måste produkten eller tjänsten vara efterfrågad.) Anställda måste också vara delaktiga och involveras i verksamheten på ett sådant sätt att de känner att de behövs och är en del av företagets existens. De tre ovan angivna punkterna hittar du i alla små företag som växt och blivit framgångsrika företag. Ta efter dem om du inte redan gjort det. För att bli framgångsrik, härma de framgångsrika!