10 råd för en lyckad kundhantering

 

Kundhantering| Det talas ständigt om att man skall vara trevlig, hjälpsam och snäll gentemot kunden. Snäll och hjälpsam personal är självklart en tillgång, ingen tvekan! Men det kan också lätt bli obekvämt tillgjort och då kan bemötandet snarare bli besvärande för kunden. En stor del av ett företags försäljning beror på er kundhantering. Så låt oss i detta inlägg titta närmre på 10 punkter som bör uppfyllas för optimal och lönsam kundhantering.

  1. Lyssna på din kund
  2. Ha tålamod
  3. Positivt språkbruk
  4. Läs av kunden
  5. Produkt/tjänstkännedom
  6. Fokus på mål
  7. Avslappnad
  8. Övertyga
  9. Vilja till att lära
  10. Gör mer än förväntat

DE TIO RÅDEN

LYSSNA PÅ DINA KUND: Varje kund är unik, lyssna på vad hen önskar och forma din service efter det. En och samma vara kan marknadsföras på olika sätt beroende på vem mottagare än är.

HA TÅLAMOD: Vissa kunder har bestämt sig direkt i butiken vad de vill ha medan andra behöver mer kött på benen för att kunna ta ett beslut. Ge varje kund den tid hen behöver och försök inte stressa kunden, risken är nämligen stor att du stressar fram ett nej.

POSITIVT SPRÅKBRUK: Språkets makt över oss människor är mycket stor. De ord vi använder oss av speglar också hur vi upplever vår vardag och påverkar oss mentalt. Kommer inte produkten i lager förrän om en månad, säg inte att det kommer dröja. Vänd på steken istället, säg att du kan göra en beställning direkt och att ni kommer höra av er när den inkommit för att säkerställa att kunden har produkten så snart som möjligt.

LÄS AV KUNDEN: Vart står kunden i köpprocessen, är hen redo att fatta ett köpbeslut? Där kunden är skall du vara, annars känner sig inte kunden hörd.

PRODUKT/TJÄNSTKÄNNEDOM: Låter självklart men är det inte. Hur ofta har man inte hört, ”det är inte mitt område, du skall snacka med xxxx”? Kund skall kunna luta sig tillbaka och känna att du har full kunskap om det du säljer och få alla frågetecken besvarade.

FOKUS PÅ MÅL: Glöm aldrig att ditt mål med verksamheten är lönsamhet, det måste alla anställda präglas av.

AVSLAPPNAD: Är du avslappnad ger du helt enkelt ett bättre intryck. Du får även kunden att känna sig tillfreds och hen kan i lugn och ro ställa de frågor hen har.

ÖVERTYGA: Övertyga dig om att kunden har fått alla de svar och den hjälp hen förväntade sig att få, lämna aldrig en kund som inte är nöjd, stäm därmed alltid av med kunden om hen hen har några övriga frågor.

VILJA ATT LÄRA: Ingen människa är fullärd. Var därmed alltid ödmjuk mot kunden och visa på att du tar in de påstående hen ger uttryck för.

GÖR MER ÄN FÖRVÄNTAT: Det är när du som anställd gör mer för kunden än vad hen förväntade sig som du vinner hennes förtroende. Framgångssagor där företag överrraskat kunden positivt finns i drivor. Sikta helt enkelt om att alltid ge extra, oavsett kund.

Fler och mer detaljerade råd rörande kundhantering? Kontakta oss så berättar vi mer.